ULTIMAC Commercial Co.,Ltd.

เราเป็นผู้ให้บริการ ให้คำปรึกษา จัดจำหน่ายและติดตั้งสินค้าคุณภาพเยี่ยม ให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม นโยบายสำคัญของผู้ก่อตั้งคือ "เราไม่ทิ้งงาน" และจะยังคงยึดมั่นต่อไปเพื่อส่งบอบสินค้าและบริการที่ดีสืบต่อไป