ULTIMAC Commercial Co.,Ltd.

เราเป็นผู้ให้บริการ ให้คำปรึกษา จัดจำหน่ายและติดตั้งสินค้าคุณภาพเยี่ยม ให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม นโยบายสำคัญของผู้ก่อตั้งคือ "เราไม่ทิ้งงาน" และจะยังคงยึดมั่นต่อไปเพื่อส่งบอบสินค้าและบริการที่ดีสืบต่อไป

3 ถึง... เพื่ออากาศห้องทันตกรรมปลอดภัย

1.ปริมาณการหมุนเวียนอากาศเพื่อกรองและระบายถึง เพื่อให้ได้อากาศใหม่และสะอาดตามคำแนะนำของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข คือ ควรให้มีเครื่อง เติมอากาศ + กรองอากาศ ที่ 3 + 9 = 12 ACH ในห้องที่เสี่ยงแพร่เชื้อไม่แรง และ 3 + 21 = 24 ACH ในห้องที่เสี่ยงแพร่เชื้อรุนแรง เพื่อการหมุนเวียนอากาศถึงเกณฑ์ความปลอดภัย
2.ประสิทธิภาพการกรองถึง ไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพของ HEPA filter ที่ต้องทำได้ถึง H13 เท่านั้น แต่ประสิทธิภาพการกรองของตัวเครื่องทั้งเครื่องต้องทดสอบด้วยว่าไม่มีจุดรั่วแม้แต่น้อย ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 14644-3 (2005) ดังนั้นผู้ซื้อควรต้องเรียกหาใบรับรอง Filter Installation Leak Test จากผู้ผลิต
3.ทั่วถึง ควรขจัดจุดอับอากาศทั้งหลายให้หมด เพื่อให้การหมุนเวียนอากาศเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งห้อง