ระบบดูดไอ


Exhaust Hood


 

 

  • ออกแบบ ติดตั้ง ระบบดูดอากาศ สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เช่น เครื่อง AA, เครื่อง ICP เป็นต้น
  • ขนาด Canopy ตามการใช้งานของลูดค้า
  • พัดลม สแตนเลส